debata2

28 listopada 2017r. odbyła się debata, podczas której uczniowie zmierzyli się z tezą: „Warto uczyć dziecko w trybie edukacji domowej”. Obrońcami tezy byli przedstawiciele klasy 2b: Hubert Potok, Jan Jachimowski, Maksymilian Szymkowiak, Szymon Mazurkiewicz oraz Michał Perliński. Tezę podważali przedstawiciele klasy 2a: Alicja Fendorf, Agnieszka Gerc, Kacper Kuteraś, Kacper Linda oraz Błażej Klus. Obie strony starannie przygotowały swoje argumenty, a wszyscy mówcy przygotowali mowy, które broniły ich stanowiska. Zwolennicy tezy starali się przekonać publiczność, że nauczanie domowe pozwala dziecku uniknąć przemocy i złych wzorców w szkole, daje możliwość dopasowania czasu nauki do zegara biologicznego dziecka, podkreślali oszczędzanie czasu na dojazdach do szkoły oraz indywidualizację nauczania. Nauczanie domowe to rozwijanie pasji, brak presji ocen i sprawdzianów, możliwość korzystania z różnych pomocy naukowych. Przeciwnicy tezy podkreślali, iż nauczanie domowe nie sprzyja procesowi socjalizacji, kształtowania prawidłowego funkcjonowania społecznego. Wskazywali na konieczność nawiązywania znajomości i przyjaźni przez młodych ludzi, brak wiedzy pedagogicznej u rodziców i umiejętności motywowania do nauki dziecka. Ich zdaniem stres szkolny uczy pracy nad sobą, a oceny są wyznacznikiem wiedzy i umiejętności uczniów. Uważają, że dzieci nauczane w trybie edukacji domowej mogą być przez innych izolowane i wyśmiewane. Po prezentacji mów do głosu doszła publiczność, która aktywnie brała udział w dyskusji. Ukoronowaniem debaty było głosowanie – wskazanie, czyje argumenty przekonały publiczność. Po raz pierwszy w historii debat w Ad Astrze głosowanie zakończyło się remisem.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom debaty!

Debatę prowadziła Marszałek – pani Małgorzata Socha, wspierana przez Sekretarza – panią Renatę Moczulską.