Skład Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Edukacja:

Beata Jaskulska - prezes

Małgorzata Socha - skarbnik

Renata Moczulska - sekretarz

Sławomir Strzelecki - członek

Iwona Lewandowska - członek