Poniżej przedstawiamy harmonogram zajęć pozalekcyjnych. Zapraszamy do uczestnictwa!

Rodzaj zajęć

Prowadzący nauczyciele

termin

Koło humanistyczne (kl.II)

mgr Iwona Lewandowska

poniedziałek – 8 lekcja

Koło przyrodnicze (kl.II)

mgr Elżbieta Kwapisz

mgr Marek Ziarko

mgr Marzena Rokita

poniedziałek – 8 lekcja

 

Koło matematyczne-fizyczne (kl.II)

mgr Sławomir Strzelecki

środa – 8 lekcja

Koło biologiczne

 mgr Marzena Rokita

wtorek – 8 lekcja

Koło chemiczne

mgr Marek Ziarko

czwartek – 8 lekcja (co 2 tyg.)

Koło geograficzne

mgr Elżbieta Kwapisz

poniedziałek – 8 lekcja

Koło historyczne

mgr Konrad Góral

poniedziałek – 8 lekcja

Koło matematyczno - fizyczne

mgr Janina Mazurkiewicz

wtorek – 8 lekcja

Koło informatyczne

mgr Mirosław Barteczka

środa – 8 lekcja

Basen

mgr Leszek Żuber

piątek, 17.15

Piłka nożna

mgr Artur Czujowski

wtorek, 14.30-16.00

Piłka siatkowa chłopców

mgr Jacek Posacki

piątek, 13.30-15.00

Koło artystyczne

mgr Żaneta Rychcik - Laskowicz

wtorek, 14.30

Koło teatralne

mgr Iwona Lewandowska

środa, 14.30

Badminton

mgr Jacek Posacki

środa, 14.30-15.30

Chór

mgr Adam Szczuraszek

czwartek – 8 lekcja

Koło taneczne

mgr Joanna Mielnik

wtorek, 14.30-15.30