warszawa

13 i 14 listopada klasy III wzięły udział w wycieczce do Warszawy zorganizowanej przez nauczyciela historii p. M. Chytrego oraz wychowawców klas - p. M. Rokitę i p. A. Waleńską. Wycieczka rozpoczęła się od zwiedzania Muzeum Powstania Warszawskiego, które pozwoliło nas w ciekawy sposób poznać historię Powstania Warszawskiego 1944. Następnie udaliśmy się do Centrum nauki Kopernik, w którym poprzez zabawę i doświadczenia zwiększyliśmy swoją wiedzę. Wieczorową porą udaliśmy się na spacer ulicami Warszawy. Następnego dnia rano gościliśmy w gmachu Polskiego Sejmu. Dzięki pani przewodnik zobaczyliśmy między innymi: Salę Kolumnową, laski marszałkowskie, salę posiedzeń sejmu. Oprócz tego przypomnieliśmy sobie i utrwaliliśmy podstawowe zasady funkcjonowania polskiego parlamentaryzmu. Po wizycie w Sejmie wyruszyliśmy w drogę powrotną. Wycieczkę uznać można za pouczającą i ciekawą.