bakcyl5

14 listopada uczniowie klas trzecich uczestniczyli w lekcji na temat „Mądre inwestowanie” przeprowadzonej w ramach projektu bankowego BAKCYL przez wolontariusza z Banku Spółdzielczego w Miliczu. Celem przedsięwzięcia jest przekazywanie uczniom przez pracowników bankowych praktycznej wiedzy finansowej i umiejętności wykorzystywania usług finansowych, tak aby ułatwić im świadomy i pomyślny start w dorosłe życie w nowoczesnym społeczeństwie. Trzecioklasiści dowiedzieli się m.in. czym są akcje, a czym obligacje; czym się różni kupon od dywidendy; jakie ryzyko wiąże się z inwestowaniem środków pieniężnych oraz jakiego zysku można się spodziewać. Lekcje przebiegały w bardzo przyjaznej i żywiołowej atmosferze. Na zakończenie zajęć został przeprowadzony quiz. Następne spotkanie w ramach Bakcyla odbędzie się 21 listopada. Uczniowie dowiedzą się , jak  „pożyczać z głową”.