omj

Uwaga gimnazjaliści!!! W czwartek tj. 28 września o godzinie 9:00 odbędzie się pierwsza część Olimpiady Matematycznej Juniorów.
 
Podczas 75-minutowego sprawdzianu w warunkach kontrolowanej samodzielności, uczestnik odpowiada na 15 pytań testowych. Każde pytanie testowe składa się z trzech niezależnych stwierdzeń, z których część jest prawdziwa, a część fałszywa (mogą być także wszystkie prawdziwe lub wszystkie fałszywe). Zadaniem uczestnika jest rozstrzygnięcie, które z tych trzech stwierdzeń są prawdziwe. Jeśli uczeń poda poprawne odpowiedzi we wszystkich trzech przypadkach, otrzymuje 1 punkt. Podanie poprawnych odpowiedzi w dwóch przypadkach premiowane jest 1/2 punktu. W pozostałych przypadkach uczeń nie otrzymuje punktów. Brak odpowiedzi lub podanie odpowiedzi nieczytelnej są równoznaczne z podaniem odpowiedzi błędnej. Chętnych prosimy o zgłoszenie swojego udziału u nauczycieli matematyki do 27 września włącznie.

Zapraszamy gimnazjalistów do udziału w konkursie, jak również do uczestnictwa w części korespondencyjnej, która polega  na samodzielnym rozwiązaniu ogłoszonych zadań konkursowych oraz przekazaniu swoich rozwiązań na ręce szkolnego koordynatora (A. Pietrzak).

Rozwiązanie każdego zadania punktowane jest w skali 0, 2, 5 lub 6 punktów, przy czym ocenie podlega przedstawiony tok rozumowania. Zadania można znaleźć na stronie internetowej OMJ lub u swojego nauczyciela matematyki.
Rozwiązania należy dostarczyć do dnia 13 października.