omj1

Zachęcamy uczniów klas VII szkół podstawowych oraz gimnazjalistów do wzięcia udziału w zawodach! Do OMJ może przystąpić każdy uczeń szkoły podstawowej lub gimnazjum. Zawody są trójstopniowe.Zawody pierwszego stopnia składają się z dwóch niezależnych części: korespondencyjnej i testowej. Zadania z części korespondencyjnej można rozwiązywać do dnia 16 października. Część testowa odbędzie się 28 września o godzinie 9:00. Więcej szczegółów na temat konkursu u nauczycieli matematyki. Poniżej publikujemy treści zadań do części korespondencyjnej.