M. Nahajowska 2 7a M. Chytry
4 grkl2 M. Socha
5 grkl2 K. Jakubowska świetlica
6 grkl7 K. Jakubowska świetlica
S. Maciejewski 6 3a K. Jakubowska świetlica
D. Waroczyk-Olejnik 5 grkl2 K. Jakubowska świetlica
A. Czujowski 1 grkl2 zwolnieni na 2 godz.lek.
2 grkl3 J. Posacki Polonez
3 grkl3 K. Jakubowska świetlica

Dodatkowe informacje