D. Mastalerz 3 7b B. Kotlicka
K. Kantorska 2 7b B. Kotlicka
3 7a M. Łuszczek
4 3b A. Kazaryn
J. Posacki 1 grkl3 zwolnieni na 2 godz.lek.

Dodatkowe informacje