Zakończenie konkursu Spółdzielnia Dobrych Serc
w ramach Programu Banków Spółdzielczych TalentowiSKO 2018/2019.

Nasza szkoła już po raz szósty przystąpiła do programu TalentowiSKO Banków Spółdzielczych. Jego ideą jest:
•    uczenie dzieci i młodzieży pozytywnego myślenia o pieniądzu i procesie jego zarabiania;
•    promowanie oszczędzania;
•    rozwijanie przedsiębiorczości;
•    zachęcanie do angażowania się w działalność społeczną.

Program trwał do 31 marca 2019 r. Zadaniem uczestników  projektu „Spółdzielnia Dobrych Serc” była organizacja zbiórki pieniędzy na wybrany cel. Przypominamy, że nasi uczniowie zdecydowali się pomóc Pani Monice, która zmaga się z ciężką chorobą. W ramach konkursu każda klasa zorganizowała kiermasz ciast. Ponadto odbył się kiermasz ozdób świątecznych, dwie biletowane dyskoteki oraz wspaniały koncert wiosenny. W wyniku przeprowadzonych działań udało się zebrać środki finansowe w wysokości 2866,49 PLN, które w całości zostaną przekazanie naszej podopiecznej – Pani Monice.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym wolontariuszom, artystom, organizatorom za poświęcenie własnego czasu, za pomysły, za okazaną dobroć. Szczególne podziękowania składamy Rodzicom, bez których nie byłoby wspaniałych kiermaszy domowych słodkości. Dziękujemy również za hojność okazaną podczas kwesty na koncercie wiosennym. „Nie ma nic wspanialszego niż pomoc drugiemu człowiekowi”.