egzamin.gimn

Gratulujemy naszym uczniom wysokich wyników z egzaminu gimnazjalnego.

Część humanistyczna

J. polski (śr. szkoła – 83%%, gmina – 64,4%%, woj. – 67,2%, kraj – 68%)

- Amelia Turowska - 97%
- Zuzanna Tatarek – 94%%
- Cezary Zakrzewski – 94%%
- Anna Kozak – 94%%
- Maciej Bichajło - 91%
- Julia Smółka – 91%
- Dorota Wojczak – 91%

Historia (śr, szkoły – 71,4%, gmina – 54,2%, woj. 57,9%, kraj - 59%)

- Radosław Zimoch – 100%
- Adrian Broniecki - 100%
- Bartłomiej Grabowski – 97%%
- Michał Nowicki – 91%

Część matematyczno - przyrodnicza

Matematyka (śr. szkoły – 65,8%, gmina – 47,6%, woj. – 50,6%, kraj – 52%)

- Radosław Zimoch – 100%
- Adrian Broniecki - 97%
- Maciej Bichajło – 93%
- Norbert Stefaniszyn – 90%

Przedmioty przyrodnicze (śr. szkoły – 72,6%, gmina – 53,5%, woj. – 55,1%- kraj – 56%)

- Michał Nowicki – 96%
- Maciej Bichajło – 93%
- Adrian Broniecki– 93%

Część językowa

Język angielski – poziom podst. (śr. szkoły – 88,6%, gmina – 65,3%, woje. 68,7%, kraj – 68%)

- Maciej Bichajło – 100%
-  Jakub Buszyński– 100%
-  Zuzanna Kociumbas – 100%
-  Daniel Rak – 100%
-  Radosław Zimoch – 100%
-  Igor Łakiewicz – 100%
-  Amelia Turowska – 100%
-  Emilia Waszkowiak– 100%
-  Dorota Wojczak– 100%

Język angielski – poziom rozsz. (śr. szkoły – 73,3%, gmina – 49,7%, wojew. 53,2%, kraj – 52%)

- Maciej Bichajło – 100%
- Jakub Buszyński – 98%
- Zuzanna Kociumbas – 95%
- Radosław Zimoch – 95%
- Zuzanna Tatarek – 93%
- Kinga Miękus – 93%
- Daniel Rak – 90%
- Dorota Wojczak – 90%

Język niemiecki – poziom podst. (śr. szkoły – 90,2%, gmina – 51,7%, woje. 52,5%)

- Adrian Broniecki – 100%
- Jakub Piech - 98%
- Norbert Stefaniszyn – 98%
- Bartłomiej Grabowski – 95%
- Maja Rogowiec – 95%

Język niemiecki – poziom rozsz. (śr. szkoły – 70,1%, gmina – 52,0%, woje. 36,6%)

- Maja Rogowiec – 90%
- Adrian Broniecki – 90%