REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU POLSKA PIASTOWSKA

1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów S.S.P. ASTRA

2. Chętni uczniowie zgłaszają się do p. M. Chytrego w gabinecie H2

3. Konkurs składa się z 23 zadań (test abcd, zadania krótkiej i dłuższej odpowiedzi).

4. Na rozwiązanie testu uczestnicy mają 45 min.

5. Zwycięzcą konkursu zostaje uczestnik, który uzyska największą ilość punktów (kolejne miejsca zajmowane będą zgodnie z uzyskaną punktacją)

6. Laureaci konkursu (pierwsze trzy miejsca) otrzymają cząstkową ocenę celującą wagi 5 z historii

7. Wszyscy uczestnicy konkursu, którzy przekroczą próg 50% otrzymają ocenę bardzo dobrą wagi 5 z historii.

8. Konkurs odbędzie się 16 marca 2018 r.

9. Wyniki podane będę na stronie szkoły, szkolnym facebooku oraz w gabinecie H2 do 19 marca 2018 r.

10. Zakres tematyczny konkursu to czasy od otrzymania władzy przez Mieszka I (ok.960 r.) do ratyfikacji ustawy sukcesyjnej Bolesława Krzywoustego (1138 r.)

11. Literatura:

•Poczet królów i książąt Polskich (od Mieszka I do Bolesława Krzywoustego)

•Zrozumieć przeszłość cz.1 podręcznik do nauki historii dla liceum ogólnokształcącego (rdz. IV. tematy 10, 11, 12)