geogrI miejsce zajął Adrian Broniecki z klasy IIIB
II miejsce Adam Kądziela z klasy IIB
III miejsce  Maciej Bichajło z klasy IIIA

GRATULUJEMY!!!