Debata

28 listopada 2017r. o godz. 14.30 odbędzie się debata nad tezą
„Warto uczyć dziecko w trybie edukacji domowej”.
Stronami debatującymi są klasy 2.
Przedstawiciele klasy 2b będą obrońcami tezy,
a mówcy z klasy 2a będą ją podważać.

ZAPRASZAMY!!!