eduk.globalna

Współczesny świat jest na wyciągnięcie ręki. Dziś ani odległość, ani odmienność kulturowa nie stanowią bariery nie do pokonania. Dlatego łatwiej dostrzec problemy różnych społeczności. Nie powinniśmy być na nie obojętni. Dlatego W dniach 18-26 listopada 2017 obchodziliśmy TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ.

Poprzez dyskusje, rozmowy, filmy uczyliśmy się otwartości na innych, pomagania słabszym i odpowiedzialności za nich. Zapoznaliśmy się z wyzwaniami i problemami współczesnego świata. Rozmawialiśmy o stereotypach na temat Afryki. Zastanawialiśmy się czym jest dla nas bogactwo i ubóstwo. Uświadomiliśmy sobie globalną współzależność oraz dyskutowaliśmy jakie zmiany chcielibyśmy wprowadzić na świecie.

Mamy nadzieję, że poprzez te działania udało nam się pobudzić do refleksji naszych uczniów nad ważnymi problemami wobec których człowiek nie może i nie powinien pozostać obojętny.