Internet2

Uczniowie prawie wszystkich klas mieli okazję porozmawiać o zagrożeniach płynących z Internetu podczas spotkań ze specjalistą w tej dziedzinie p. Anna Cieślak, która naukowo zajmuje się tym zagadnieniem.

Statystyki nie kłamią – według badań z roku 2013 portale społecznościowe stanowią 31,3% wszystkich stron odwiedzanych przez dzieci w wieku 9-15 lat. Jest wiele zalet płynących z korzystania z takich portali – ale równie dużo potencjalnych zagrożeń. Dowiedzieliśmy się o najczęstszych  problemach w Internecie tj.: pozyskiwanie danych osobowych bez wiedzy użytkownika, o możliwości zainfekowania komputera poprzez złośliwe oprogramowania, o cyberprzemocy, pornografii ale także o często nieświadomym uczestniczeniu w działaniach niezgodnych z prawem.

Wiele klas wykazało chęć pogłębienia tematu na kolejnych spotkaniach.