Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców  w najbliższy czwartek
tj. 9 listopada 2017r. o godzinie 17:00 na wywiadówkę.
Po wywiadówce możliwość indywidualnych spotkań z nauczycielami
według harmonogramu zamieszczonego na tablicy informacyjnej.

„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz,
jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż.”

Rodzicu, pamiętaj tylko wspólną pracą możemy wpłynąć
na właściwy kierunek rozwoju Twojego dziecka.