Konkurs Powiatowy The English World

Dnia 6 czerwca 2017 roku w Gimnazjum Społecznym Ad Astra w Miliczu odbył się Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego The English World. Konkurs adresowany był do uczniów klas I, II i III gimnazjów. Etap powiatowy poprzedziły eliminacje szkolne, które odbyły się w kwietniu. Na podstawie testu przeprowadzonego w macierzystych placówkach wyłoniono 12 finalistów, którzy zakwalifikowali się do kolejnego etapu konkursu. W tym roku do etapu powiatowego przystąpiło 10 uczniów reprezentujących 4 gimnazja z Bukowic, Milicza i Sułowa. Celem konkursu było propagowanie umiejętności wszechstronnej komunikacji w języku angielskim, przy jednoczesnym stosowaniu zasad poprawności językowej.

Na etapie powiatowym konkurs składał się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Podczas części pisemnej sprawdzana była znajomość gramatyki i frazeologii języka angielskiego oraz umiejętność czytania ze zrozumieniem. Wszyscy uczestnicy przeszli do części ustnej, która składała się z udzielenia odpowiedzi na jedno wylosowane pytanie. Za opracowanie pytań testowych oraz zagadnień i kryteriów oceniania w części ustnej odpowiedzialne były nauczycielki Gimnazjum Ad Astra - Eugenia Hajdun i Elżbieta Reszelska. Nad całym konkursem czuwali następujący nauczyciele: Weronika Dyr, Eugenia Hajdun, Elżbieta Reszelska, Bogumił Piosik i Marta Wozińska.
I miejsce zajęła uczennica Społecznego Gimnazjum Ad Astra w Miliczu - Aleksandra Stasik.