1 

Łączy nas sztuka!

Ruszamy!

Ogłaszamy nabór do grupy projektowej w ramach projektu „Równać Szanse - Małe Granty”  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Fundację Civis Polonus. Inicjatorem projektu jest  Stowarzyszenie „Przyjazna Edukacja” w Miliczu.

Zapraszamy chętnych uczniów klas I-III, którzy chcą zrealizować własny pomysł na rozwinięcie umiejętności artystycznych i dzielić się swoimi talentami z innymi. Uczniowie będą mieli możliwość wspólnego spędzania czasu w atrakcyjny sposób: ognisko, warsztaty ze specjalistami, koncerty i wernisaże prac oraz doskonalenia umiejętności społecznych.

Uczniowie mogą się zapisywać do następujących grup zainteresowań:
1. muzycznej
2. plastycznej
3. fotograficznej
4. literackiej

Liczba miejsc ograniczona-grupa projektowa może liczyć maksymalnie 15 osób!

Projekt będzie trwał od września 2021r. do końca stycznia 2022r.,
uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne.

Zainteresowani uczniowie proszeni są o zgłaszanie się do Koordynatora Projektu,
pani profesor Renaty Moczulskiej w terminie do 10.09.2021.